Κωδικός Διάσταση Συσκευασία (Τεμάχια)
Κιβώτιο Σακούλα
Σημείωση
550V05002 Ø 50 x ¾" 100
550V05003 Ø 50 x 1" 100
550V06302 Ø 63 x ¾" 80
550V06303 Ø 63 x 1" 80
550V07502 Ø 75 x ¾" 65
550V07503 Ø 75 x 1" 65
550V09002 Ø 90 x ¾" 40
550V09003 Ø 90 x 1" 40
550V11002 Ø 110 x ¾" 30
550V11003 Ø 110 x 1" 30
Σημειωση:

Κιβώτιο: ● Μικρό Κιβώτιο (Μισό μέγεθος)
NPT: ▲ Διαθέσιμο με σπείρωμα NPT. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
MOQ: ■  Aπαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.