Επικοινωνία

Καταστήματα

Στοιχεία επαφής

2033, Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου

Βουλιαγμένης 6

+ 357 22 516 916

+357 22 317 913

Δευτέρα-Παρασκευή 07:30-16:00