Επικοινωνία

Καταστήματα

Στοιχεία επαφής

Σολωμού Σολωμού 32 , 2032

+ 357 22 455 100

+357 22 317 913

Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-13:00 & 13:30-16:30