Ποιότητα, ένα θέμα αρχής και πρακτικής

Από την ίδρυσή μας, η ποιότητα είναι μια σημαντική αρχή που καλύπτει τις ενέργειες της Elysée. Με την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, μπορούμε να παρακολουθούμε όλες της δραστηριότητες και την αποτελεσματικότητά μας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής μας απόδοσης.

Σήμερα η Elysée Irrigation κατέχει με υπερηφάνεια πιστοποιήσεις από διεθνής φορείς πιστοποιήσεων όπως DVGW, WRAS, KIWA, OVGW, ISO και πολλούς ακόμη, ως επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και της αφοσίωσης μας στο όραμα και τις αξίες μας.

Πιστοποιήσεις

Κοχλιωτά Εξαρτήματα

Γενικά Πιστοποιητικά

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου

Πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης

Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Πόσιμου Νερού