Ποιότητα, ένα θέμα αρχής και πρακτικής

Αναπτυγμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, τα προϊόντα Elysee διαθέτουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και σχεδιάζονται εσωτερικά από το δικό μας τμήμα  Έρευνας και Ανάπτυξης. Προσφέρουμε φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς διάβρωση και εύκολες στην εγκατάσταση λύσεις σε εξαιρετικές τιμές, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας.

Από την ίδρυσή μας, η ποιότητα είναι μια σημαντική αρχή που καλύπτει τις ενέργειες της Elysée. Με την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, μπορούμε να παρακολουθούμε όλες της δραστηριότητες και την αποτελεσματικότητά μας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής μας απόδοσης.

Σήμερα η Elysée Irrigation κατέχει με υπερηφάνεια πιστοποιήσεις από διεθνής φορείς πιστοποιήσεων όπως DVGW, WRAS, KIWA, OVGW, ISO και πολλούς ακόμη, ως επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και της αφοσίωσης μας στο όραμα και τις αξίες μας.

Πιστοποιήσεις

Compression Fittings

Γενικά Πιστοποιητικά

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου

Πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης

Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Πόσιμου Νερού