Πιστοποιήσεις σύμφωνα με το ISO9001, ISO 14001, ISO 45001 και EMAS εξασφαλίζοντας τη δέσμευση της Elysee στην ποιότητα, προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια των εργαζομένων μας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες για τις πωλήσεις.