Κωδικός Διάσταση
( mm x in )
Συσκευασία (Τεμάχια)
Κιβώτιο Σακούλα
Σημείωση
( ● -▲ - ■ )
333A01601 Ø 16 x ½" x 16 320 20
333A01602 Ø 16 x ¾" x 16 320 20
333A02001 Ø 20 x ½" x 20 180 15
333A02002 Ø 20 x ¾" x 20 180 15
333A02003 Ø 20 x 1" x 20 160 15
333A02501 Ø 25 x ½" x 25 150 15
333A02502 Ø 25 x ¾" x 25 150 15
333A02503 Ø 25 x 1" x 25 120 10
333A03201 Ø 32 x ½" x 32 100
333A03202 Ø 32 x ¾" x 32 100
333A03203 Ø 32 x 1" x 32 85
333A04003 Ø 40 x 1" x 40 50
333A04004 Ø 40 x 1¼" x 40 50
333A04005 Ø 40 x 1½" x 40 50
333A05005 Ø 50 x 1½" x 50 30
333A05006 Ø 50 x 2" x 50 30
333A06306 Ø 63 x 2" x 63 20
333A07506 Ø 75 x 2" x 75 10
333A07507 Ø 75 x 2½" x 75 10
333A07508 Ø 75 x 3" x 75 10
333A09008 Ø 90 x 3" x 90 6
333A11009 Ø 110 x 4" x 110 2
Σημειωση:

Κιβώτιο: ● Μικρό Κιβώτιο (Μισό μέγεθος)
NPT: ▲ Διαθέσιμο με σπείρωμα NPT. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
MOQ: ■  Aπαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.