Κωδικός Χαρακτηριστικά Προϊόντος Συσκευασία (Τεμάχια)
Κιβώτιο Σακούλα
Σημείωση
563000140 0 - 140 LPH - Purple 10000
563000200 0 - 200 LPH - Black 40000
Σημειωση:

Κιβώτιο: ● Μικρό Κιβώτιο (Μισό μέγεθος)
NPT: ▲ Διαθέσιμο με σπείρωμα NPT. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
MOQ: ■  Aπαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.