Κωδικός Διάσταση
( mm x in )
Συσκευασία (Τεμάχια)
Κιβώτιο Σακούλα
Σημείωση
( ● -▲ - ■ )
550014002 Ø 140 x ¾" 24
550014003 Ø 140 x 1" 24
550014004 Ø 140 x 1¼" 24
550014005 Ø 140 x 1½" 24
550014006 Ø 140 x 2" 24
550016002 Ø 160 x ¾" 24
550016003 Ø 160 x 1" 24
550016004 Ø 160 x 1¼" 24
550016005 Ø 160 x 1½" 24
550016006 Ø 160 x 2" 24
550020002 Ø 200 x ¾" 10
550020003 Ø 200 x 1" 10
550020004 Ø 200 x 1¼" 10
550020005 Ø 200 x 1½" 10
550020006 Ø 200 x 2" 10
Σημειωση:

Κιβώτιο: ● Μικρό Κιβώτιο (Μισό μέγεθος)
NPT: ▲ Διαθέσιμο με σπείρωμα NPT. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
MOQ: ■  Aπαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.