Κωδικός Διάσταση
( mm x in )
Συσκευασία (Τεμάχια)
Κιβώτιο Σακούλα
Σημείωση
( ● -▲ - ■ )
550002001 Ø 20 x ½" 400
550002501 Ø 25 x ½" 300
550002502 Ø 25 x ¾" 300
550003201 Ø 32 x ½" 270
550003202 Ø 32 x ¾" 270
550004001 Ø 40 x ½" 180
550004002 Ø 40 x ¾" 180
550004003 Ø 40 x 1" 150
550005001 Ø 50 x ½" 120
550005002 Ø 50 x ¾" 120
550005003 Ø 50 x 1" 100
550006301 Ø 63 x ½" 100
550006302 Ø 63 x ¾" 100
550006303 Ø 63 x 1" 100
Σημειωση:

Κιβώτιο: ● Μικρό Κιβώτιο (Μισό μέγεθος)
NPT: ▲ Διαθέσιμο με σπείρωμα NPT. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
MOQ: ■  Aπαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.