Κωδικός Διατομή Συσκευασία (Μέτρα)
Ρολό
Σημείωση
12040016015 Ø 16 mm 1 15
12040016031 Ø 16 mm 1 31
12040016050 Ø 16 mm 1 50
12040016100 Ø 16 mm 1 100
12040020015 Ø 20 mm 1 15
12040020031 Ø 20 mm 1 31
12040020050 Ø 20 mm 1 50
12040020100 Ø 20 mm 1 100
12040020200 Ø 20 mm 1 200
12040025025 Ø 25 mm 1 25
12040025031 Ø 25 mm 1 31
12040025050 Ø 25 mm 1 50
12040025100 Ø 25 mm 1 100
12040025200 Ø 25 mm 1 200
12040032031 Ø 32 mm 1 31
12040032050 Ø 32 mm 1 50
12040032100 Ø 32 mm 1 100
12040032200 Ø 32 mm 1 200
12040040031 Ø 40 mm 1 31
12040040050 Ø 40 mm 1 50
12040040100 Ø 40 mm 1 100
Σημειωση:

Κιβώτιο: ● Μικρό Κιβώτιο (Μισό μέγεθος)
NPT: ▲ Διαθέσιμο με σπείρωμα NPT. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
MOQ: ■  Aπαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.