No.442A

No.2

With Mini Valve

No.442B

No.2

With Plug

No.453A

No.3

With Mini Valve

No.453B

No.3

With Plug

No.455A

No.5

With Mini Valve

No.455B

No.5

With Plug

No.552

Φίλτρο Σίτας Νο.5 με τάππο