Πιστοποιήσεις που αποδεικνύουν ότι τα εξαρτήματα συμπίεσης Elysee έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Συμπεριλαμβανομένων διεθνώς αποδεκτών πρότυπων ποιότητας, όπως ISO14236, EN12201-3 και DIN8076, καθώς και τα εθνικά πρότυπα ποιότητας, όπως WRAS, DVGW, OVGW, KIWA, κλπ.