CONECTOR FÊMEA DE ARAME FARPADO TRIPLO

NO.666

Code Size Weight Packing
No in x mm g pcs
666020316 3/4 X 16X3 15.9 300
666020320 3/4 X 20X3 22.5 250