FICHA FINAL DE ARAME FARPADO

NO.660B

Code Size Weight Packing
No mm g pcs
660B00016 16 8.35 4000
660B00020 20 8.91 2000
660B00025 25 14.2 2000