Ποιότητα, ένα θέμα αρχής και πρακτικής

Από την ίδρυσή μας, η ποιότητα είναι μια σημαντική αρχή που καλύπτει τις ενέργειες της Elysée. Αλλά μια αρχή είναι μόνο τόσο καλή όσο και η εφαρμογή της.

Με την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, μπορούμε να παρακολουθούμε όλες της δραστηριότητες και την αποτελεσματικότητά μας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής μας απόδοσης. Σήμερα η Elysée Irrigation κατέχει με υπερηφάνεια το πιστοποιητικό ISO 9001, μια απόδειξη της δέσμευση στην ποιότητα.

quality