ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις σχετικά με τα προϊόντα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο. Πιστοποίηση σύμφωνα με το EN12201 σχετικά με HDPE σωλήνες και CYS106 πιστοποίηση σχετικά με LDPE σωλήνες.

CYS 106 CERTIFICATE [ENG]

EN 12201-7 CERTIFICATE