ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά που διασφαλίζουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή είναι κατάλληλα για εφαρμογές πόσιμου νερού.

AS_NZS 4020 - AUSTRALIAN WATER QUALITY [FITTINGS]

KIWA ATA CERTIFICATE

KTW CERTIFICATE [Borealis 160E]